Medarbetare

Hélène Wolff, Klinikchef
Specialistläkare i dermatovenereologi (hud-och könssjukdomar), leg läkare 1984

Har arbetat som överläkare på Hudkliniken vid, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har startat Sårcentrum tillsammans med kollega.

Forskat och disputerat för en medicine doktorsgrad vid Göteborgs Universitet inom området sårläkning.

Har deltagit i utbildningen av blivande läkare och i kliniska läkemedelsstudier.

Känd från TV, radio och tidningar genom bland annat användandet av fluglarver för behandling av svårläkta sår. Prisbelönt för bästa poster vid läkarstämma i Stockholm.

Är vidareutbildad i estetisk dermatologi.

Medlem i en rad svenska och utländska föreningar såsom Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi, American Academy of Dermatology och är styrelseledamot i Privatpraktiserande Dermatologers Förening.

Talar förutom sitt modersmål svenska, även flytande tyska och engelska.

Anette Laestadius
Specialistläkare i dermatovenereologi (hud och könssjukdomar), leg läkare 1994

Arbetar även som överläkare på Norrlands Universitetssjukhus. Ansvarar där för CO2-laserbehandling av region-patienter med hidroadenitis suppurativa.

Driver ett eget forskningprojekt, där förekomsten av kontakt-allergier hos bensårs-patienter studeras.

Deltar i utbildningen av blivande läkare.

Medlem i Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkarsällskapet, Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi, Norsk interessefaggruppe for sårheling, Dansk selskap for sårheling och European Academy of Dermatology and Venereology.

Talar förutom sitt modersmål svenska, även flytande engelska.

Ingrid Ringdahl
Specialistläkare i dermatovenereologi (hud och könssjukdomar), leg läkare i Sverige 1971

Har varit överläkare på Hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och där varit verksam i över tre decennier.

Är allmän dermatolog med subspecialisering på hudtumörer och hudkirurgi. Har även varit ansvarig för laserverksamhet.

Deltagit i undervisningen både av blivande läkare och i vidareutbildning av hudläkarkollegor. Deltagit i flera kliniska läkemedels-prövningar.

Har flera vetenskapliga publikationer inom skilda fält såsom exv porfyria cutanea tarda och psoriasis.

Medlem i Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och Svenska Sällskapet för Dermatovenereolgi och Venereologi

Talar förutom sitt modersmål tyska, även flytande svenska och engelska.

John Paoli
Specialistläkare i dermatovenerologi (hud- och könssjukdommar), leg läkare 2001, Docent sedan 2012. Specialist inom mohskirurgi.

Arbetar även som specialistläkare vid Hudkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Forskat och disputerat för en medicine doktorsgrad vid Göteborgs Universitet inom området hudcancer. Docent sedan 2012.

Har deltagit i utbildningen av blivande läkare samt varit kursledare för utbildning inom området hudcancer för hudläkare.

Är vidareutbildad bland annat inom dermatoskopi och Mohskirurgi.

Har varit nationell koordinator för Euromelanoma Day (europeisk kampanj för prick-kontroll).

Är för närvarande ordförande för Sektionen för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi inom Svenska sällskapet för Dermatologi och Venereologi, SSDV, samt vice ordförande inom SSDV. Är även medlem i en rad utländska föreningar såsom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi, European Academy of Dermatology and Venereology, American Academy of Dermatology, International Dermoscopy Society och European Society of Mohns Micrographic Surgery.

Talar förutom sitt modersmål svenska, även flytande spanska och engelska.

Jan Lilja
Specialistläkare inom plastikkirurgi sedan 1981, leg Läkare 1975, Docent 1983.

Har arbetat som överläkare på Plastikkirurgiska kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i över tre decennier.

Forskat och disputerat för en odontologie doktorsgrad vid Göteborgs Universitet inom området oral patologi. Docent sedan 1983.

Har deltagit i utbildningen av blivande läkare.

Är vidareutbildad i plastikkirurgi, bland annat inom mikrovaskulär kirurgi och kranofacial kirurgi.

Har tidigare varit ordförande i Svensk Plastikkirurgisk förening och Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi. Har också varit nordisk representant i The European Societies of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS) samt chefredaktör för tidskriften Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery.

Talar förutom sitt modersmål svenska, även flytande engelska.

Camilla Hörfelt
Specialist i Plastikkirurgi och Dermatovenereologi (hud och könssjukdomar), Leg. Läkare 1999 och medicine doktor sedan 2009

Har under åren 2000-2014 arbetat vid Hudkliniken och Plastikkirurgiska kliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Har forskat och disputerat för en medicine doktorsgrad vid Göteborgs Universitet inom området fotodynamisk terapi och Acne.

Deltagit i utbildningen av blivande läkare och undervisat hudläkare i behandling och diagnostik av hudtumörer. Handlett yngre plastikkirurgiska kollegor.

Är vidareutbildad i plastikkirurgi inom ämnet Läpp-Käk-Gomspalt. Varit ansvarig för bedömning och handläggning av hudtumörerna på Plastikkirurgen vid Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Medlem i Sveriges Läkarförbund, Svensk Plastikkirurgisk Förening, Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) och Privatpraktiserande Dermatologers Förening.

Magdalena Claeson
Specialistläkare i dermatovenereologi (hud- och könssjukdomar), leg läkare 2003

Arbetar även som specialistläkare på Hudkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Har tidigare arbetat på Lasercentrum i Tyskland med inriktning på laserbehandlingar.

Arbetar med doktorsavhandling inom området malignt melanom, elakartad hudcancer.

Deltar i utbildningen av blivande läkare.

Har fått pris för bästa vetenskapliga poster vid ”2nd Int. Conference on UV and skin cancer prevention”, 2013.

Medlem i Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi.

Talar förutom sitt modersmål svenska, även flytande tyska och engelska.

Karin Hultman
Undersköterska/hudterapeut

Utbildad undersköterska vid vårdgymnasiet i Kungsbacka. Hudterapeutexamen från Elisabethskolan i Göteborg.

Auktoriserad av SHR (Sveriges Hudterapeuters Riksförbund) samt Cidesco (Internationell branschorganisation).

Diplomerad Makeup-artist, utexaminerad av Makeupstudion och diplomerad Taktil Massör (Taktipro).

Jeanette Bertram
Undersköterska

Arbetat i vården sedan 1981. Stor erfarenhet av plastikkirurgi. Arbetat på Plastikkirurgiska kliniken Sahlgrenska sedan 1987.
Även många år inom privat plastikkirurgi.
Har varit med i flera sårvårds- och förbandsmaterialgrupper.
Håller varje år föreläsningar i plastikkirurgi för blivande undersköterskor.

Eva Öman
Hudterapeut/receptionist. Hudterapeutexamen från Gildaskolan 2008 med svensk och internationell examen.
Marie Olsson
Leg sjuksköterska 1983

Har arbetat som sjuksköterska och vårdenhetschef på Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Medlem i DVSS - specialistföreningen för Dermatologi och Venereologi Sjuksköterskor i Sverige.

Vidareutbildning inom Hud och Venereologi på Göteborgs Universitet.

Deltagit i kliniska läkemedelsprövningar.

Föreläst för blivande sjuksköterskor på vårdhögskolan.

Susanne Mattebo
Hudterapeut, estetisk dermatologi

Hudterapeutexamen från Elisabethskolan 1995, med svensk och internationell examen.

Medlem i SHR- Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation.

Har drivit eget företag, arbetat som teamledare och Spachef på Hagabadet i Göteborg.

Har stor erfarenhet av medicinsk hudvård och laserbehandlingar.

Har flera vidareutbildningar inom estetisk dermatologi i både Sverige och utomlands.

Britt Stolfer
Läkarsekreterare och receptionist
Hannah Arkdal
Receptionsansvarig/massageterapeut

Utbildad Massör & spaterapeut
Har bred erfarenhet som receptionist från flera spaanläggningar.